Ghi chú:

  • Các lô đánh dấu màu xám: Đã bán
  • Các lô màu trắng: Đang mở bán

Comments are closed.